vuokravaunut.fi > Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: vuokravaunut.fi / CoLeRent Oy
Y-tunnus: 2412235-2
Postiosoite: Vihdintie 21 C, 00320 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Dick Collin
Postiosoite: Vihdintie 21 C, 00320 Helsinki
Sähköposti: dick.collin@dcity.fi

3. Rekisterin nimi
vuokravaunut.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • etu- ja sukunimet
  • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
  • vuokraushistoria, kuten vuokratut perävaunut, vuokrauspaikat ja ajankohdat

Vuokrauksen ajan ja kahden viikon ajan vuokrauksen päätyttyä rekisteri sisältää myös seuraavat tiedot vuokraajasta:

  • henkilötunnus
  • ajoneuvon rekisterinumero

6. Asiakastietojen tietolähteet
Asiakastiedot kerätään asiakkaalta varauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä Internet-sivulla sekä vuokrauksen maksuhetkellä vuokrauspisteessä.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen CoLeRent Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun henkilöön.

9. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.